Dla wierzyciela

Wierzyciele, którzy mają problem z nierzetelnymi kontrahentami stają przed trudnym wyborem – jak odzyskać swoje pieniądze? Różnorodność ofert zarówno firm windykacyjnych, adwokatów jak i radców prawnych powoduje, że osoby, które nie zajmują się windykacją należności nie wiedzą co zrobić. Dlatego w kilku poniższych zdaniach opiszemy istotę windykacji należności. 

Windykacja należności polega na porozumieniu się z dłużnikiem. Doprowadzenie do zawarcia ugody i spłaty zadłużenia bez potrzeby występowania z pozwem o zapłatę do sądu. W dzisiejszych realiach nie jest to proste zadanie, dlatego warto zaufać profesjonalistom.  

Od 2011 roku zajmujemy się kompleksowo prawnym procesem odzyskiwania należności. Nasza oferta skierowana jest do wierzycieli, czyli osób którym dłużnicy powinni oddać środki pieniężne. Dlaczego powinni? Bo niestety nie muszą i efektem tego jest olbrzymia ilość pokrzywdzoncyh Wierzycieli.

Wierzycielami mogą być zarówno osoby fizyczne jak i przedsiębiorcy. 

W naszym zespole wyróżniamy 3 działy:
1) Windykatorzy terenowi
2) Adwokaci/Radcy prawni
3) Detektywi

Windykatorzy to grupa kilkudziesięciu doświadczonych życiowo i zawodowo pracowników terenowych prowadzących działania w całej Polsce. W Kancelarii MS Michał Starzyński nie ma przypadkowych osób. Nie oferujemy praktyk ani staży pracy. Nie jesteśmy od tego, aby uczyć młodych ludzi jak zostać skutecznym windykatorem. Nabyte przez nas wieloletnie doświadczenia powodują, że jesteśmy jedną z najskuteczniejszych Kancelarii Windykacyjnych w Polsce. Takie wytyczne stworzył właściciel Kancelarii, który w jednej osobie łączy zawód prawnika, windykatora i detektywa. 

Mówimy szczerze, że nie mamy 100% skuteczności w egzekwowaniu długów, co jest popularnym hasłem reklamowym wielu kancelarii windykacyjnych. Aktualne przepisy są wręcz tragiczne dla wierzycieli. Liberalizacja przepisów o ogłoszenia upadłości konsumenckiej, restrukturyzacja dłużników, skrócenie terminów przedawnienia roszczeń, zmiana ustawy o komornikach sądowych to tylko niektóre ze zmian ostatnich lat, które powodują, że dzisiejszemu dłużnikowi można dosłownie wszystko. Pozwala to dłużnikom „legalnie nie płacić wierzycielom”.

W razie bezskuteczności windykacji warto rozważyć dalsze działania przewidziane prawem w postaci np. wystąpienia z pozwem o zapłatę czy złożenie zawiadomienia do prokuratury z uwagi na podejrzenie popełnienia przestępstwa. Jest to zadanie naszych adwokatów bądź radców prawnych. W takim przypadku działamy dwutorowo tzn. windykacyjnie oraz sądowo bądź karnie.  

Rola detektywów w procesie odzyskiwania długów jest nieoceniona. Detektywi mogą ustalić składniki majątkowe dłużnika np. nieruchomości i pojazdy mechaniczne będące własnością/współwłasnością dłużnika w całej Polsce  jak również za granicą.  Jednocześnie mogą ustalić przepisany majątek do 5 lat wstecz, co jest niezmiernie istotne pod kątem tzw. skargi pauliańskiej. Zgodnie z ustawą o usługach detektywistycznych detektywi mogą dokonywać także obserwacji dłużników czy tzw. „cichych wspólników”. Ma to na celu zebranie materiału dowodowego pod kątem zawiadomień składanych do prokuratury czy ujawnienia przepisanego majątku. Jednocześnie detektywi zajmują się ustalaniem aktualnych adresów zamieszkania dłużnika, co jest ważne pod kątem doręczenia korespondencji.

W sprawach o bardzo skomplikowanym stanie faktycznym i większych kwotach zadłużenia możliwość połączenia współpracy wszystkich 3 działów w jednej Kancelarii jest bardzo pożądana. Oszczędza to czas i koszty dla wierzyciela. Jest to także wygodne dla wierzycieli, którzy są osobami publicznymi czy też spraw, które dotyczą sfer bardzo wrażliwych, ponieważ mocodawcy nie muszą kilkukrotnie uzewnętrzniać swoich problemów różnym pełnomocnikom. 

W całym procesie dochodzenia wierzytelności zapewniamy wierzycielowi kontakt z naszymi radcami prawnymi oraz bezpośrednio z osobą, która prowadzi sprawę. Bez wyraźnej zgody naszego klienta nie podejmujemy żadnych działań. To  Państwo są osobami decyzyjnymi, a my działamy jedynie jako pełnomocnik. Wskazywany dłużnikom rachunek do wpłat jest Państwa rachunkiem bankowym, a nie naszym, co wpływa na przejrzystość odnośnie dokonywanych wpłat przez dłużników.

Dzięki współpracy z nami mogą Państwo odzyskać swoje pieniądze. Proszę pamiętać, że czas gra na Państwa niekorzyść. Czas to pieniądz-Państwa pieniądz.
Zapraszamy do współpracy.

Dziękuję za uwagę. 

Z poważaniem,
Michał Starzyński

Kontakt

Kancelaria Detektywistyczno-Windykacyjna MS
Michał Starzyński

Wyśrodkuj mapę

NIP 7123228804
Regon 061029364

Polityka Prywatności