Czym się zajmujemy?

Szanowni Państwo,

Od 2011 roku nasza Kancelaria prowadzi działania zmierzające do odzyskiwania wierzytelności od dłużników. Skupiamy się przede wszystkim na wizytach bezpośrednich w miejscu zamieszkania bądź w siedzibie dłużnika. W ramach swoich struktur dysponujemy licznym zespołem windykatorów terenowych co pozwala prowadzić nam skutecznie działania w całej Polsce. W naszym gronie znajdują się także adwokaci i radcy prawni, którzy w razie potrzeby prowadzą postępowania sądowe, a także sprawy karne. Nasi detektywi mogą dokonywać ustaleń co do ukrytego i przepisanego majątku przez dłużników, a także obserwacji.

Sprawy, które obsługujemy są to wszelkie roszczenia finansowe, gdzie występuje relacja wierzyciel - dłużnik. Mogą to być przykładowo niezapłacone faktury, pożyczki prywatne, alimenty, stosunki najmu, zwroty zaliczek i zadatków od wykonawców, zadośćuczynienia, zaległe wynagrodzenia za pracę, rękojmie, kaucje gwarancyjne czy niewłaściwe wykonanie usługi.

Naszymi klientami są zarówno duże podmioty gospodarcze jak również zwykłe osoby fizyczne borykające się z brakiem spłaty zadłużenia przez dłużników.

Jesteśmy członkiem Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Lubelskie. Ponadto jesteśmy oficjalnym sponsorem Lubelskiego Sportowego Klub Taekwon-do ( LSKT ).

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji.
Zapraszamy do współpracy.
 
Z poważaniem
Michał Starzyński

 

 

"Mała pożyczka stwarza dłużnika, a wielka rodzi wroga"

Obsługujemy
całą Polskę

Kilkudziesięciu windykatorów terenowych i detektywów pozwala szybko i skutecznie przeprowadzić działania na terenie całej Polski

Windykacja terenowa

Windykacja terenowa polega na wizytach naszych wyspecjalizowanych pracowników pod adresami zamieszkania, w miejscach pracy czy w siedzibach dłużników. Windykacja terenowa pozwala na bezpośrednią rozmowę z dłużnikiem, któremu przedstawiamy jego sytuację prawną. Informujemy go o kolejnych krokach prawnych, które podejmiemy, jeżeli nie zapłaci wymagalnego długu w oznaczonym terminie. Windykacja terenowa jest znacznie skuteczniejsza niż windykacja telefoniczna. Pozwala ona przede wszystkim zweryfikować prawdziwość historii opowiadanych przez dłużników i w sposób bezpośredni zmotywować go do spłaty zadłużenia.

Windykacja sądowa

Niestety nie zawsze polubowne działania windykacyjne przynoszą pożądane rezultaty. W razie braku spłaty zadłużenia, zgodnie z wolą wierzyciela wysyłamy pozew do sądu. Po uzyskaniu tytułu wykonawczego, czyli wyroku sądowego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności składamy wniosek egzekucyjny u komornika sądowego. Komornik ma za zadanie wyegzekwować należność od dłużnika w drodze przymusu. 

Nadzorowanie spraw i reprezentowanie wierzyciela

W całym procesie dochodzenia wierzytelności zapewniamy wierzycielowi stały kontakt z naszymi radcami prawnymi oraz bezpośrednio z osobą, która prowadzi sprawę. Bez wyraźnej zgody naszego klienta nie podejmujemy żadnych działań.

Pieczęć prewencyjna

Pieczęć windykacyjna jest to instrument polegający na umieszczeniu na wystawianych przez Państwa fakturach czy wezwaniach do zapłaty loga naszej Kancelarii. Pieczęć prewencyjna ostrzega kontrahentów, że współpracują Państwo z profesjonalną Kancelarią Windykacyjną. Pozwala to zredukować koszty związane z procesem odzyskiwania należności. Jednocześnie osoby korzystające z takiej pieczęci mogą liczyć na rabat na naszej usługi.

Wizyty weryfikacyjne u kontrahentów przed podpisaniem umowy

Ich celem jest potwierdzenie miejsca zamieszkania bądź faktu prowadzenia działalności gospodarczej przez kontrahenta pod wskazanym adresem. Wynika to często z nieprawdziwego opisywania swojej działalności i jej skali przez weryfikowanego.

Agencja detektywistyczna

Działania detektywistyczne pozwalają ustalić sytuację finansową dłużnika. W oparciu o ustawę o usługach detektywistycznych możemy sprawdzić czy dłużnik jest właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości w całym kraju. Dotyczy to teraźniejszości, ale także okresu do 5 lat wstecz pod kątem skargi pauliańskiej. W drodze wywiadu gospodarczego możemy sprawdzić także majątek członków rodziny dłużnika. Umożliwia to zebranie materiału dowodowego do złożenie zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, a także pokazuje sensowność wystąpienia z pozwem o zapłatę. Oprócz wywiadu gospodarczego zajmujemy się także obserwacją osób. W sprawach o poważnym ciężarze gatunkowym możemy zlecić napisanie artykułu śledczego o zaistniałym stanie faktycznym.

Partnerzy

Opinie

Kontakt

Kancelaria Windykacyjna MS
Michał Starzyński

Wyśrodkuj mapę

NIP 7123228804
Regon 061029364

fb.me/mswindykacja

Polityka Prywatności